Vibì i’ lu sòri
di Gigi Noce

Aggiu lu cori nieddu!

Unì è lu sòri chi mi daz’alligrìa
da candu ippicciadì
e candu z’azza in zéru mi cunsora
e ridi candu piglia l’incrinadda?

Oggi lu zéru è nieddu e so passendi
gran nui gràbiddi d’eba
ipinti da lu ventu di libanti
chi oggi è tirendi in canna
e cumenti cand’era piccinnedu
m’arrombu a lu balchoni
e disigneggiu
i’ li veddri appannaddi da l’arenu
un puntu di dumanda
...?
Mi pàssani addananzi pinsamenti
immàgini di pientu e di durori
candu prigaba chi no fùssia veru
lu chi sabìa ma nigaba a lu cori

Nui nieddi che li cóibi hani signaddu
dì di pientu, durori e disaùra
l’àiburu, lu più beddu, s’è siccaddu
siccaddu i’ la più mègliu giubintura

e abà chi è turraddu lu sirènu
i’ la vidda chi passa dì pai dì
eu vurarìsthia sóru dì di sòri
pa lu tempu chi v’àggiu di cumprì

…e s’abarà a cumprì una dì di sòri.

_________________

1) soffia con forza
2) per il tempo che mi resta da vivere

Menzione d’onore al Premio di Letteratura Sarda “Seunis “Thiesi 2007