Un maritu in disispéru
di Giovanni Piredda

Colc’e màl’avvinturàtu
paldut’àgghju ‘ogna piacéri
sciuarèndi una muddhéri
malamènti soc’andàtu
discuntènt’e currizàtu
socu a cùlmu di pinséri.

Schirrièndi in mez’a tànti
n’àgghj’aut’ùna curriola
semp’allùtta e brincaiola
càntu bèddha allégramànti
a trattàlla sò in tànti
chi no résci a filmà sola.

S’appruvètta di ‘ùgna còsa
no li làssu mancà niènti
m’accarìgna indiffarènti
candu in coda mi si pòsa
bucchi dùlci si m’impròsa
cu la lìnga dun salpènti.

Lu mé nòmmu polta in bùcca
di ‘antàssi n’appruvètta
no s’infàlta illa dirètta
e la lìnga si la sciùcca
la ligghjttima s’aspètta
pà chiré no si dirrucca.

D’esse bèddha si la crédi
no l’impòlta lu passàtu
tutt’abàli à sminticàtu
a dugnùnu si cunzédi
pà ghjrà picchi di pédi
che cunnòtta in dugna làtu.

No s’ arrègghj pà un momèntu
si smintìca di cal’éra
vintulìigghja chè bandéra
dugna ‘òlta chi và vèntu
sbulazzènd’e unu scalmèntu
pàri sempri in primaéra.

E s’allégra si bistèntu
candu éscu pà trabàddhu
chi ghja pròntu è l’altu ghjàddhu
di spiumìni ill’appusèntu
oramài a chiss’abbèntu
v’à ghja fàttu ossi e gàddhu.

Agghju ‘ùlutu cuiuammi
solamenti pà piacéri
no vulìu filmà sultéri
malaùra dìa tuccàmmi
sò abà tutti a mintuammi
pà dì cosa è mé muddhéri.

Segnalazione al XIII premio di poesia “Pietro Casu” - Berchidda Gennaio 2017