Testamentu de su balente

Nazimi vois si custa er vita:
in onzi matta vio una pupa
pro onzi sonu min'che ghetto sutta;
sa die pro mene est unu lussu
non mi lu poto permittere prusu
de bessire ad onzi ora e locu.

Mi bruiana comente bruiata s'ocu
Tantar curpas de su tempus colatu.
De su chi ieo appo cumbinatu
prusu non potene irmenticare;
Ieo, aspetto solu de pacare
su tristu contu chi mi son preparandhe.

Como, non mi istetas dimandhandhe
cantos tortos in vita appo fattu
tantu ja lor iuco semper iffattu
e gai non los cherio ammentare.
Vois lu potitese immazzinare
si como soe goi, a custu puntu.

De sa vita mea, bos facco suntu:
soe bellu, zovanu e" balente "
gai mi zudicat tottu sa zente;
lu fachet candho cheret ispronare
sos zovanos a si arruinare,
in fines comente appo fattu ieo.

Sa piazza pariat unu rodeo,
candho solu presentao a nie,
non che potìo colare die
senza fachere unu cunfrontu,
chin sa lesoria mea, semper prontu,
ma in s'urtimu, mi est andhatu male.

Chie l'ischiat chi propiu su tale
de su peus banditu fit parente?
Ieo no, ma ja l'ischiat sa zente
chi informata iti de sicuru.
E issos, divertitos si sono puru
candho, in terra, dassatu l'appo mortu.

Dae tandho, che nave senza portu
non poto prusu in locu firmare.
Intantu, Ieo, prima de andhare
bos cherio fachere testamentu:
siat sa fine mea de esempiu
a tottus cantos sor zovanos de como.

Pseudonimo: Cenere

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!