T’ispozas in fogu
de Cristoforo Puddu

Atitadores
inferchidos de disania
t'ana ninnadu
cun pantàsimas de callabbia,
candho tue, Sardigna,
iscorada dae rughes de ’irgonza,
t'ispozaias in fogu
e in ispidos de farivari,
bantzigada dae tzarras
a s'irmurinada.
Dilliriada ’e calura,
chígulas memulosas
t'istudan sos disizos illacanados,
lumeras de sa note
ti tinghen su niedhu ’e lugore
…e no est festa!
Cun tzinnos mudos
de disamistade,
fintzas sa luna si cuat
a túmulos de chisina
e a canateris de presorzu
chi dae s'umbra
aunzan feridas mai cazadas.
Ischerfiada ’e isconsolu,
insambenada ’e amarguras,
t'ispozas in fogu
isetendhe
tràvigos e iscracàllios d’eranu.