SU LAORE

Unu massaju semenat laore
senza dare cultivu a su terrinu,
naschit in mesu s'erva che terrore
e diventat rachiticu, mischinu.

Benit su tempus d'andare in fiore
non tenet forza li restat in sinu,
afogat suta s'erva poverinu,
perdet 'onzi sustanza 'onzi valore.

Su massaju a su tempus de racolta
leat sa falche, andat a su campu
canterellende allegru che pasca,

m'apenas arrivadu dait bolta
furiosu comente unu lampu,
sa falche in manos, in palas sa tasca.

Raimondo Manca (Torpè)

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!