SANT’ANTONI ‘E SU FOGU
FESTA ‘E SU CHINAU

Tott’a ziru de su rogu
Faghet festa su chinau
Sant’Antoni ‘e su fogu
Est dae tottus, festau

B’est chi allumat una pianta
E chi abrujat sa mudizza
Totta a ziru canta canta
S’arrustit puru sa sartizza.

Sos pizzinnos faghen festa
Betan linna a su foghile
Zirrian, curren a sa lesta
Allirgande, su senile.

Sas feminas, affainadas
Cumbidande, pettitarias
Parent fadas incantadas
Tott’in mesu e sa fraria.

Ischintidat, su fogu
Che vulcanu in eruzione
Paret, unu’istranu jogu
Sene abritiu e arresone.

Ogni annu est pius mannu
Po su santu, accuntentare
Fetza modu, puru ocannu
De onzi male, nos salvare.

Deligia Salvatore (Su Paulesu) Ghilarza 16/1/2005

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!