Samben e latte
di Giuseppe Concas

De tottu sos menzus alimentos
chi da vida a d’onzi esser animadu
no benza dae nessunu trascuradu
cando bi chere b’istamus attentos

dada prò sa carena nutrimentos
da ch’enit dae sa mama allatadu
unu pizzinneddu appena nadu
ca dilicados sun cussuos momentos.

Cun pane casu e binu eni nutridu
alimenta su sambene in sas venas
e separa su latte ei sas tittas prenas
che funtana consola su sidìdu.

Ha donadu custu machinariu
natura pro chie l’utilizzada
chi s’essere intreu meravizzada
ca lu dada e a s’ora e netzessariu.

Su sambene de latte si consolada
fattu da issu, ei nutrimentu
lu separat lu raffinat prò alimentu
biancu nidu e perfettu nde l’ogada.

Bolotana Palai, 16-08-2009

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile