Sa Vida, su Martiriu, et cruda morte
de Gerolamo Araolla

1.
Sa Vida, su Martiriu, et cruda morte
De sos tres gloriosos advocados,
Qui triumphant como in sa celeste corte,
Pro su qui inogue istetint tormentados
Si mi dat logu su Pianeta, et Sorte,
Qui sos ispirtos m’istent sussegados,
Promitto in rima octava de contare
De Gavinu, de Brothu, et Januare.

2.
Nasquer non podet da’ me cosa alcuna
Digna de laude senza su favore
Tou, Re, totu a quie su Sole, et luna
S’inclinant sende d’ipsos su Factore;
Concedemi in sas ateras cust’una,
Qui conosca de Te gratia, Segnore,
Qui tesse custa tela in nov’istilu
Quale requirit deligadu filu.

3.
Et s'in sas almas fagher movimentu
Dêt custa sanct' Historia lacrimosa,
Si dent ad Tie principiu et fundamentu
Sas gratias in su Mundu d'ogni cosa,
Qui senza Te nessunu intendimentu
Podet, nen limba fagher versu o prosa;
Però snodala Tue, et s'intellectu
Avviva quant' est altu su subjectu.

4.
In su tempus qui a Caju inthronizaint,
Et in suprema Sedia lu setisint;
Sos duos Tirannos perfidos regnaint
Qui tantu a sos Christianos persighisint,
Edictos qui accusarent, publicaint
In sos logos et regnos qui intendisint
Viver quale si siat sorte de gente
Qui adorànt a Christu Omnipotente.

5.
Non istetit sa Sedia persighida
De Pedru mai in sos passados annos,
Nen tantu conculcada et opprimida
In flagellos, angustias, et affannos.
Quant' istetit durendelis sa vida
In su guvernu ai custos duos tirannos,
Qui desint morte pro ponner terrore
D'Eutechiu a Caju Sanctu successore.

6.
Et pro mezuis usare de sas suas
Damnadas intentiones, Diocletianu
Divisit su imperiu in partes duas
Cum su collega sou Maximianu:
Divisu, cominzaint sas impias, cruas
Manos ad ispargher samben christianu,
S' unu in Levante, et s' ateru in Ponente
Cum istratios de ferru, et fogu ardente.

7.
Parente istrictu fuit Diocletianu
De su nadu in Dalmatia, Dalmateu
Caju Sanctu Pontifice Christianu
Humile Seevu de Servos de Deu ;
Su pius crudele perfidu inhumanu
Non fit mai vistu Arabicu, o Judeu,
Non pius superbia Lucifer hapisit
Quando de Chelu in tenebras ruisit.

8.
Su primu qui si fectit adorare
In Terra send' alzadu Imperadore,
Et qui fectit su mundu attribulare,
Et posil tot' in gherras et rumore,
Su qui fectit adflitos sempre istare
Sos Fideles de Christu cum timore ,
Custu est de vile, et basciu naschimentu,
Mas d' un' altu et sublime intendimentu.

9.
Subra sos octo curriant sos noranta
Senza dughentos ab Incarnatione,
Qui su mundu curriat fortuna tanta
Segundu de sos pius sa opinione;
Quando s’istracca trabagliada et Sancta
Barca tenzesit sa persecutione
Decima sa pius cruda, et pius notada
Qu' esseret in sas ateras istada.

10.
Et pro eseguire quant' hant decretadu,
Ispidint pro sos Regnos regidores,
In Corsica et Sardigna est nominadu
Barbaru dai sos duos Imperadores;
Et cum literas cuddu admonestadu,
Qui cum tormentos varios et dolores
De cuddos extirparet sa Christiana
Gente, et sola regnaret sa pagana.