Sa domo
de Vanna Flore

A nodu mortu hapo presu pesciamentos
de sa domo abbandonà.
Cittades mi nutridi s’intellettu
ma non sa mente.
E torro a chircare
sa domo de mannai
e de sa I elementare.
Sa domo de sa vinninna e de s’uliva.
Sa domo de sa vidda de Sa Vena,
de Sa Sedda ‘e sos Carros,
e de Su Corrasi.
Sa domo de sa giminera,
e de su vogu de Sant’Antoni.
Una domo innedda, innedda,
e non solu in sa memoria.