SA DI’ DE IS MORTUS

Custu dì est tristu tristu e scuriosu:
su soli de mannas nuis est velàu
cummenti chi si fessit preparàu
assistiri a unu ritu dolorosu.

Unu lentu rintoccu lamentosu
su bentu de lontanu m’hat portau
chi talmenti su coru m’hat turbau
lassendimì cunfundiu e dubbiosu

e unu sensu de angoscia aici forti
chi m’est partu de intendi in cussu istanti
s’amplessu dolorosu de sa morti

chi mi stringessit e naressit: "Tanti
t’illudis de sa vida e de sa sorti,
mortali misereddu, ses erranti!"

RAIMONDO PIRAS, noto MUNDICU-Quartucciu 1959

 

Statistiche sito,contatore visite, counter web invisibile
WOP!WEB Servizi per siti web. Contatori, statistiche, forum, sondaggi... GRATIS!