Paga dura
de Giancarlo Secci

 

Est obrescendi

Niat

Non si bit nudda

Spratzinu
matz’ ‘e pani
in sa ventana

Tui
m’arris
de su letu

Pentzaiaus
chi nudda de legiu mai
s’iat a essi potziu acuntessi.

Menzione d’onore al Concorso di Poesia “Quartucciu” - Quartucciu 21 aprile 2018