MODOLO
Di Lorenzo Brandinu


Si narat Paulu, lu giaman Mascinu
in giru chin sa sue e sas isperas
tra mill’illusiones e chimeras
paschiat in cunetta e in caminu

poi passadu a sas cavas in diretta
in sa mata sarciande o in sa costa
li navan preda modde ma it tosta
e irgrucavat a picu e a matzetta

ma non fit minadore fit artista
a unu chi nd’aviat pacu aficu
l’at cosìu una veste chin su picu
s’orulu ricamau in bella vista

naran ch’est mastru, però est dotore
de brocatos de sedas e de pannos
chin sa Singer pedalat a maneta
e intagliat pantalones e giancheta
ca in su vestire minores e mannos
che a Cammillo Benso est “Tessitore”.