Com’era dulci la sèra
de Pasquale Ciboddo

Com ' era dulc i la séra!
Candu l'aria arricaa a lu stazzu
profumu suai di fiori
di la ricca primmaera
e, come un rimbombu,
lu rumori di lu riu di Turrali,
s'animaa in me lu 'igori
di la ciuintura ch'aia
la dulciura di lu méli.
Era come un fiori tandu
ch'attiraa tutti l'abbi,
libbaru come un puddhetru rudu
ch'anninnigghja suttu a un cieli
chjaru e pulitu
e no sapia nemmancu
si la molti esistia,
chi da la custéra
no s'idia la cima
e da la mani la séra.

1992