Brigata 'e Tattari
de Rosario Porcu

Galu
abarran
sos sinzos;
in sa terra
surcos,
in su coro
fertas.
Sun remunias
corno
sas siccadas
fozas
d'unu attonzu
oramai istresiau.
Pudaos arbores
chin sos nudos ,
ispartinos, brazzos,
s'accucùtana
a una fritta neula
comente in d'unu
gristu, lepiu,
lettolu.
E ... pispisat
a bellu, cuntènniu,
caentes lacrimas
d'unu bibu
Sardu
ammentu.

Premio Ozieri di Letteratura Sarda - Premio Speciale 'F. Marongiu' 1989