Attesu de bidda
de Giancarlo Secci

Attesu de bidda
In custu logu stràngiu
De diora e de badas
T’apu abetau

Babbu
Mi castiàt
Cun su cappeddu nou
Is ogus arriendi
E cantàt

Su trigu de su Monti
Sa mata de sa figu
Galloppu e Muscadeddu
In su giualli ‘e mesu

E deu
Deu mi seu acostau
E abellu abellu
Apu nau sceti

Babbu
Ariseru e mengianu
Mi seu laureau…

E issu
Mi castiàt
Cun su cappeddu nou
Is ogus arriendi
E cantàt

Su trigu de su Monti
Sa matta de sa figu
Galloppu e Muscadeddu
In su giualli ‘e mesu

3^ premio - Premiu ‘e poesia sarda “Sedilo Duemizaenoe” - Sedilo Ottobre 2009