Andada mala
de Peppinu Rosas

Isco chi nò est'annada adatta
Chi sa terra este in carestia
Però su babbu mannu e su messia
Gai l'at pensad'è gai l'at fatta.

Ma frà un'annu isperare cherìa
Chi s'abba incherada sa cumbatta
E prodùad'à doppiu onzi matta
De pira, mela, aghina e olìa.

Siat bonariu su Deus divinu
A chie suerada pensed'un'iscutta
De non dare a sa terra pius dannu.

Ponzat rimediu a su dannu de ocannu
Fra un'annu, raddoppied'onzi frutta
Restet cuntentu pastor'è contadinu.

Noragùgume, 18.9.2017