Noi ! …
ma palchì !? …

Vidè no è bastàtu …
abà’ ni scupièmu
la rialtà’, cu l’òcchj di lu tìnnu ! …
di cant’emu altaratu,
parò, cì lu cuèmu
buchendi d’eritai solu … brìnnu.
Cun fundàli muràti
da càsi a cel’alzàti
ci sèm’arrucunàti chena sìnnu
a ìncichì spirànzia
candu cumprita n’èra la sustànzia …

la Sènda (1) di li Mànni,
lacàta a noi a imprèstu
da lì fiddoli ch’èmu igninaràtu,
turràta ‘ill’emu in dànni
in lùa e cun dissèstu
zulpi di càntu n’èmu bischisgiàtu;
si pèsani li crami
abà’, pa chìddhi bràmi
chi chèltani di ‘ìta lu riccàttu;
… v’à sòlu riviùtu
chi lù cunzettu d‘ìta s’è paldùtu.

Siddu zùlpi arimàni
da prèssa mundulàti
ogghj ci sèmu fàtti cjùnch’ancora;
pa l’arìcchj no sàni
li sintùti cuàti
so pègghju pa li crami di chist’òra:
mòri la caritài
insèmbi a libaltài
furàta da li latri d’ultim’òra;
umbè so li dirrùti
ma n’anbarèmu suldi e incicùti ! …

Cìlcu ma non agàtu
lu sènsu d’un palchì i’la “rasghjòni”!?
e sinn’è ghjà bulatu
l’asettu di vidè noa Stasghjoni …

Noi ! …
ma perchè!? …

Non abbiamo visto abbastanza ...
soltanto adesso scopriamo
la realtà, con occhi del buon senso!
di quanto s’è alterato,
lo teniamo celato
palesando solo la “crusca” del vero …
Con orizzonti murati
da case elevate sino al cielo
ci siamo intestarditi senza criterio
ad accecare speranze
quando già era esaurita la sostanza ….

Il Bene (1) già degli Avi
lasciato a noi in prestito
dai “figli” che abbiamo generato,
glielo si è reso in danni
in veleni e dissesti
cechi su quanto abbiamo distrutto;
si levano le suppliche
adesso, da quelle brame
che reclamano alimenti di vita;
… e non v’è che il rifiuto
perché il concetto di vita s’è ormai perso!?!

Se cechi ieri
divorati dalla fretta
oggi ci sian’ fatti anche sordi;
per timpani malati
i sentimenti reconditi
son peggio per le suppliche di quest’ora:
muore la carità
assieme alla libertà
rubata, da “ladri” d’ultima ora;
e son tanti i derelitti …
ma pur restiamo sordi ed accecati !

Cerco ma non trovo
un ragionevole senso d’un perchè
ed ha già preso il volo
la speranza di conoscere Stagioni nuove.

(1) Il “Bene Comune globale” e il suo equilibrio.

gigi angeli (20.10.2011)
Primo Premio al "Premiu de litteradura - Paulicu Mossa" Bonorva 2022