Silvestro Loddo

 1. A Luisu Ladu e famìlia
 2. A Marco nebode pro sos degheot'annos
 3. Animale areste
 4. A Perdedu
 5. A Seulu
 6. A Tziu Boricàngelu
 7. A tziu Editu
 8. Catzadore chi non catzat
 9. Is Piciocheddus de oi
 10. Matzone
 11. S'industrializatzione de sa Sardigna Centrale
 12. Su lupu e su matzone
 13. Unda manna

CONTOS

COSTANTINO LONGU    FRANCESCHINO SATTA   POESIE IN LINGUA ITALIANA

Elenco Poeti

INDICE  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y V Z