Lu sonniu di Chjaréddha

de Quirina Ruiu

 


 

Chjaréddha era una ciòana gaddhurésa e, come tutti li gaddhurési, era allegramanti, spastica e di cumpagnia. Da la matina, mancu pisata, cumincià a cantà e la so’ boci intunata e almuni?sa si spaglìa pa la carréra. Era una beddha ciòana, sulla trentina, bianca e rùia di culuritu; ghjà mannitta pa esse ancora in cuiuà. L’amichi soi erani tutti cuiuati, iddha solu era rimasta vagghjana, no palchì no era cilcàta, anzi attirà li ciòanotti, come l’abba a lu bugnu. Era nata innammurata e sunnià l’am?ri e lu disicià abbeddhu, ma dugn’olta chi li passà accultu, pa un muttìu o pa un altu, sillu lacà sfugghì. Tutti, in paesi, la lastimàni. Chi piccatu di ciòana! no li manca nuddha, è ricca, beddha, graziosa, galbata, ma in amòri è sfultunata. Puru li sòi la cunsiddhàni di dassi di fa a buscàssi un bravu paltitu; oramai lu tempu era screttu si vulìa sciuarà. Chjarèddha era avvista un bé e massara in casa. Era la sola chi no aìa ‘ulutu continuà a studià in familia. Aìa un fratéddhu avvoccatu e una suréddha mastra di scola. Celti ‘olti, lu studiu no è tuttu pa fulmà la passòna. Chistu valìa pa Chjareddha chi, no era indarètu, cantu a sapessi prisintà e a trattà cu la ghjenti. Era una femina di sani custumi, rispittata da tutti, nisciunu aìa pa iddha parauli mali. Da minori, facìa sempri un sonniu. Si sunnià illa campagna soia, in mezu a un campu fiuritu, candu, d’impruisu, vidìa arriendi a cabaddhu un ciòanu vistutu di biancu. Aìa li capiddhi nieddhi e l’occhj chjari, beddhu come lu sòli. Arriatu accultu a Chjarèddha, si ni falà da cabaddhu, li dagghja la manu, la piddhà in bracciu e si la pultà cu iddhu. Candu si sciutà, sintìa ancora la carigna di chissu ciòanu cussì dulci e galbatu e sinn’era innammurata. Era un sonniu e, come tali, sinn’andà, lachendila abbeddhu dispiaciuta. No n’aìa mai faiddhatu cun niscinu, mancu cu l’amica più fidata. Chiarèddha era attraenti e cilcata. Candu un ciòanu andagghja a casa a dummandalla, comu s’usà illi paesi, si mustrà cuntenta ma dapoi cumincià a bucà diffetti. “Babbu meu, no àgghju nuddha di dì, lu ciòanu è seriu e dignu di rispettu, ma no vi sèti avvistu chi aìa un occhj di un culòri e unu di un altu?” “Fiddhòla mea, eu no socu cussì avvistu come te, si cussì è, no è adattu pal te!” In chistu campu prittindìa abbeddhu. Un fidàli soiu , un celtu Franciscu, da poi di un’ appassiunata dichiarazioni, riscìsi a svultalla a lacallu faiddhà cu lu babbu. “Chiarèddha mea, chista olta no vicu nisciun diffettu in chistu ciòanu, pensati bè prima di riffiutallu.” Faltòsa si ghjrà intundu. “Babbu meu! no v’uffinditi si vi dicu chi v’è sfugghitu un diffettu mannu.” “Fiddhòla mea, cosa sarìa?” “Eh babbu! Franciscu no mi sarìa dispiaciutu sinnò fussìa ch’è linghitentu; l’hai fattu faiddhà poco e si l’ha scampata, ma candu s’impunta pari affuendi.” “No sia mai! una beddha steddha come te, mancu pa sonniu! bòcali una scusa.” Illi paesi, si sa, chi li b?ci caminani come lampi e di chistu riffiuttu sinn’era faiddhatu abbeddhu, palchì era unu di li meddhu paltiti. Li linghi mali suspittàni chi v’era calche cosa chi no andà in chissa ciòana in apparènzia cussì nuzzintona. Mustrà attinzioni e surrisi a tutti, ma posta a li strinti si ritirà. Era un cumpultamentu mal’a cumprindì. Sinn’era innammuratu puru lu fiddhòlu di lu duttòri di lu paesi; un ciòanu da tutti li femini disiciatu. Era studiatu, di beddha prisenzia, aìa tuttu lu chi una femina pò cilcà. Chjarèddha parìa un bè cuntenta di chistu paltitu nou. Lu babbu l’aìa avviltuta d’ avvilguà bè chista olta, palchì un ciòanu cussì, no si sarìa presentatu dugna dì. “Pensati bè, fiddhòla mea, sinnò voi fa la fini di to’ zia, chi sciuarendi sciuarendi, è filmàta vagghjana manna.” “Babbu meu, no àgghju chissa intinzioni, ma si lu me’ distinu è chissu, cosa v’àgghju a fa? Chistu ciòanu sarìa andatu puru bè, sinnò fussia c’ha un porru addaretu a un ‘aricchj chi lu sfigura abbeddhu e chissu, si cresci, li pò piddhà puru la cara, uài uài chi cosa mala!” “Fiddhòla mea, basta cussì, àgghju cumpresu, no è ancòra natu l’omu ghjustu pal te.” Chjarèdda dugn’annu andagghja a la festa di Santa Ròsa, illu mesi d’austu. La ghjesgia era in tarrenu cunfinanti cu la tanca di lu babbu e a iddha piaciani li festi campagnoli undi ci si diiltìa ciunfrendi e baddhendi. La notti prima, fési torra chissu famosu sonniu. Vidìsi l’omu a cabaddhu vistutu di biancu, vultassìlla in coddhu e andassìnni insembi. Si ni pisési quasi assuccunata, tantu li parìa ‘eru lu sonnìu. S’ammintési lu chi dicìani li manni, chi lu sonniu pultà avvisu, ma ca bona nuttizia arìa pultatu a iddha? Stési un pocu pinsamintosa, ma fési finta di nuddha e sinn’andési a la festa cu l’amichi. La campagna era piena di ghjenti. Erani ‘inuti da tutta la cussògghja, ciòani, anziani, steddhi, tutti diotti di Santa Ròsa e tutti in gana di diiltissi. Era usanzia di pripparà lu gustari pa tutti. Dapoi di la missa, dugnunu, cu lu so’ gruppu d’amichi, s’appaltà a l’umbra di l’uddhastri pa magnà. La sirintina, cuminciani li baddhi, accumpagnati da lu sunettu. Chjarèddha si scatinà illu baddhu. Valzer, masulchi, scottis, no si ni paldìa mancunu. Si muìa cun grazia e no facìa a tempu a accuntintà tutti chissi chi la invitani. Era la reggina di lu baddhu, tutti ghjrani intundu a iddha. Candu era illu meddhu baddhà, vidìsi un ciòanu a cabaddhu, vistutu di biancu, passendi illu piazzali addananzi a la ghjésgia. Fùsi, comu si li fussìa falatu un lampu. Cumincési a trimulàlli tutta la passona. No cumprindìa più si fùssia sunniendi o fùssia ‘eru. La ghjenti videndila cussì tulbata, pinsaìa chi li fùssia ‘inutu calche malòri, candu la ‘idìsini currì come una scasciata diretta versu lu piazzali. L’omu a cabaddhu era veru, ed era puru lu mattessi ch’ aìa ‘istu in sonniu. Candu Chjarèddha s’accustési, si ni falési da cabaddhu e in signu di rispettu li dési un basgju a la mani. La ciòana non vidìsi più nuddha. Chiss’occhj e chissu surrisu l’aìani furàtu lu còri. Era unu scunnisciutu pa la ghjenti, ma no pa iddha chi l’aìa ghjà incuntratu illu sonniu. Vidìsi la manu di lu distinu. “Chistu è l’omu pal me, illu sonniu m’ha avvisatu e ogghj è vinutu di passona a incuntrammi.” Tant’era l’alligrìa, chi si lu stringhja e si lu basgjà, tra la maraiglia di tutti. Videndilu bè, no era una biddhèsa cussi scalmintosa, cunniscendi li so’ gusti difficcili, ma è pròppriu eru chi l’am?ri candu arrèa ci faci cèchi e non vidimu nisciun diffettu. Chistu succìdisi a Chjarèddha. S’era davveru innammurata. Santa Ròsa l’aìa fattu lu miraculu. Mai, prima di chissu mumentu, s éra sintuta cussì cunfusa e aggittata. Lu còri li battìa folti, li trimàni li mani, si sintìa cussì licèri da pisassi in bolu e tuttu pa chissu ciòanu, vistutu di biancu, chi l’aìa ammariuttulata senza fa nuddha. Tulbata com’èra, no li passaìa mancu pa lu capu di cilcà li diffetti. Era cascata illa trappula di l’amòri e no sinn’era mancu avvista. Lu sonniu l’hai avvisata e Chjarèddha aìa cumpresu chi, l’amòri soiu sarìa arriatu all’impruisu, senza cilcallu e l’arìa fatta prisgjunéra candu mancu si la ‘ussia aspittata. Abbracciata a lu so’ omu, si punìsi a cabaddhu e andési a fallu cunniscì a lu babbu. Videndila arrià tutta cuntenta e in cumpagnia , lu babbu si maraiglièsi abbeddhu. Ca sarìa statu mai chistu ciòanu da imbaddhinà a tal puntu la fiddhòla? Era passona cunnisciuta? No li parìa di lu locu, ca lu sa da undi eri inendi! Stèsi un poco suspittosu. Chiarèddha no ficchìa pédi in tarra tantu la cuntintesa: “Babbu meu, vi prisentu l’omu di la ‘ita mea, no aréti nuddha in cuntrariu.” “Fiddhòla mea, t’icu cussì sigura di te chi mi dispiacìaria cuntradditti, ma lu cunnosci bè chistu ciòanu? È furistéri, cosa sai d’iddhu? No mi pari c’agghja nuddha in più di li ciòani chi t’ani cilcatu.” Chiarèddha tutta accippàta: “Babbu meu lachéti fa a me, v’assiguru chi no esisti ciòanu meddhu di chistu.” Lu babbu la invitèsi a rasgiunavi bè prima di dassi in manu a unu scunnisciutu e pal di più senza meriti manni, ma no era disposta a intindé nisciuna rasgjoni. “Chjarèddha mea! àgghju cumpresu tuttu! chistu riffiuttu toiu a rasgjunà è palchì ti sei innammurata e candu l’amòri ti piddha lu còri, no vidi più nuddha.” “Sarà comu diti ‘oi, babbu meu , ma eu chista passona l’agghju sempri cunnisciuta, lu distinu mi l’ha mandata e no mi la lacu scappà.” “Fiddhòla mea, dà retta a cà ti ho bè. Femu una cosa, punimulu a la pròa. Hai prisenti chiss’ebba ruda chi nisciun ciòanu di la cussogghja riscìsi a dumà? Si chistu furisteri v’ussia di riscì, volarà dì ch’è più abili di l’alti.”-Chjarèddha accunsintìsi, no vulìa lacà in dubbiu lu babbu. Andésini a la tanca undi era l’ebba. Lu furisteri s‘accustési a la bestia di bona manéra, senza assuccunalla, né infastidilla. Si la studiési bè; l’ebba no dési nisciun signu malu, anzi stési tranquilla, parìa chi tra li due fussìa nata una celta simpattia. Pianu pianu cumincési a avanzà e li fési una carigna a li groppi. L’ebba stési chietta, parìa chi l’ussìa graduta. A chissa ni sighìsi un’ alta e alla fini si li punìsi a cabaddhu. Fési lu ghiru di la tanca e li fési fa puru tanti brinchi; poi sempri tranquillu, si ni falèsi da cabaddhu e la turrési a lu ‘accili undi era chjusa, lachendi tutti a bucca abbalta. Li ciòani ch’ erani prisenti si cumplimintésini abbeddhu cun chissu furistéri chi hai mustratu d’aé galbu e abbilitai. Battista, chistu era lu so’ nommu, ringraziési e appruvittési di l’occasioni pa mustrà tutta la so’ cuntintesa d’aè autu la fultuna d’aè incuntratu una femina come Chjarèddha. Chista era stata la so’ ‘era abbilitai: esse risciutu a gadagnassi lu so’ amòri. Prummittisi addananzi a tutti chi si sarìa resu dignu di tali donu e mai l’arìa ingannata. Lu babbu, si cuntintèsi di chista dimustrazioni d’affettu in pubblicu. “Fiddhòla mea, hai rasgjoni, chistu ciòanu miritigghja la to’ manu, no è unu cassisia; àgghju autu la pròa chi vulìa. È abbili no solu cu li besti, ma vi sa fa puru cu la ghjenti e pal di più ha mustratu d’aè sintimentu e bon c?ri, no mi resta che auguravi bona fultùna.” “Grazi babbu, abàli socu più cuntenta palchì puru voi vi ni seti cunvintu, aeti autu la cunfelma chi no è unu spruvvidutu.” Chista olta Chjarèddha aìa ‘istu ghjustu subbitu, aìa cumprésu chi, chissa siguresa lì ‘inìa da lu còri ; no v’era falsitai o ingannu in chissu ciòanu. Sidd’ aìa aspittatu tantu a dicidissi, era palchì no aìa pruatu primma chissu tulbamentu chi ti scumbussuligghja l’animu e ti piddha tutta, senza lacatti tempu pa pinsà a bucà diffetti: l’amòri. Come tutti li sintimenti era natu illu còri e lu còri no laca locu a la rasgjoni. Lu fattu si spaglìsi illu paesi e illa cussogghja e lu sonniu di Chjarèddha divinìsi lu sonniu di dugna ciòana disiciòsa d’amòri.

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti