LI FACULTAI D’ABA’(ossia: cumenti fa dinà in dì d’oggi)
di Ignazio Sanna

 

“ O ba’, m’abaristia isciubaraddu lu trabagliu.”
“ Cosa? No vi credu, no pò assé! Mih, chi finamenta ti sei dizzisu a dizott’anni: era ora! Gana d’istudià nienti, di trabaglià finu ad abà mancu pa gidea…Dai, soggu tutt’arecci: voi fa’ lu carpentiere che me? Voi andà a fa lu mastru d’ascia inde ziu Zironimu? Voi chi fabeddia cun cumpari Costanzo, chi ti dogghia l’Ape a carrà la Sammartino? Attinzioni parò a la muglieri di Costanzo, chi è un poggu assai ba… Bah, daghemmu a pirdì.”
“Ma cosa voi chi m’intaréssia: eu vogliu andà inde Amici.”
“Inde amici v’andi addaboi. Abà mi di’ lu chi voi fa’.”
“ Ti l’aggiu dittu ba’, vogliu dibintà cumenti Marco Carta, chi s’è fendi un muntoni di dinà.”
“E ca, lu figlioru di Carta lu cazzuraggiu, chissu chi rapinaba li birdighèri in Predda Niedda? Un muntoni di dinà? Un muntoni di garera s’ha fattu, maccu di caddena chi no sei altru. Brabu me’ figliò: una bedda isciubaradda. Pai me li cosi so’ dui: o no m’era abizzaddu finu ad abà chi sei isgimpri o lu sori di Pratamona t’ha daddu a cabbu. Chissi so’ l’amigghi chi poni fattu chi ti so’ inciaffugliendi la menti. Allóra, primmu: si no ti lu diggh’eu tu no’ esci più di casa; sigundu: pa cantu mi ciammu Bainzu Ziruria, si mi ni fabedddi torra ti troncu l’ossi. Vai in santinorabona….è chista l’educazioni chi t’aggiu imparaddu?”
“Ba’: tantu pa incuminzà lu figlioru di lu cazzuraggiu d’innommu fazi Nicurinu; chissu sì ch’è isciddu fora di pari cu lu zaibeddu tirendi canni a no finì: eu soggu fabiddendi di Marco Carta e di Amici di Maria De Filippis:…”
“De Filippis…La suredda di chissu chi currìa in bricichetta…Nino, mi pari si ciamessia…”
“Noniii… Ca diggh’eu è la muglieri di Costanzo.”
“Ah! Ohiàià, pobaru cumpari Costanzo: cridìa chi l’ischina si l’abesssia immuggiadda a fozza di carrà casci d’eba e inveci è sempri di più fronti pisanti. A tempu soiu vi lu diziami tutti chi s’era cuiubendi cun d’una curriora chi s’immusginaba cun ca vinìa a be’. E diffatti, abà no’ s’accuntenta di un amiggu soru…No no: amici, amici umbè!”
“Ma, a ni la fini di carunnià la jenti? Si inveci di passà li seri inde lu vindioru a giuggà a mariglia ti n’eri istaddu in casa a sighì la terevisione, abaristi sabuddu chi in Amici vi so’ artisti di dugna cariddai, v’è il maestro Pisicchio, v’è una giuria chi dizzidi ca è lu megliu, e v’è la muglieri di Maurizio Costanzo chi fazi: “CARTE!”, e dizi l’innommu di lu primmu. Cumpresu? Chist’annu ha vintu Marco Carta, un pizzinnu baiberi sardu chi s’ha postu in busciaccara trezentumiria euro: in dinà seizentumirioni di franchi. A t’incascia?”
“E cosa ha fattu pa pigliassi tutti chissi dinà?”
“ Ha cantaddu.”
“ Cumpresu: collaboratore della giustizia! Boh boh! Seizentumirioni pa fa la cascetta no mi parini dinà guadagnaddi bè’. Vai vai, e zercaddi un trabagliu un poggu più seriu, chi no vogliu passà pa lu babbu d’una ipia. Chi… Si pagani cussì be’… Eu soggu cosi, ma cosi avveru, di unu chi n’ha fattu a pedi e a cabaddu e si fabedd’eu mi dazini pa lu mancu lu doppiu.”
“Brabu babbu! Cussì eu passaristia pa lu figlioru di l’ipia. O ba’, chissu Marco Carta ha cantaddu e canta canzoni. CANZONI: hai cumpresu abà?”
………………………………………………………….
………………………………………………………….
“A ca sei terefonendi, Baì’?”
“Dagami fa’ Maria Sperà, chi chista volta zi n’iscimmu da pobari. Soggu istraccu di ciudà crozi, trabizzeddi e sottomisuri: abà ti fozzu vidè cumenti in dì d’oggi si fazini li dinà. No ti ni sei ancora abizzadda chi lu mondu s’è dendi volta? Chi… no diggu di me chi trabagliu a zurradda e candu vi n’è, ma pensa a un laureaddu a esempiu: quindiz’anni e più passaddi a istudià, dezi pa specializzassi e poi cuncorsi, e appoi mastes* e dabboi sissi* e ca più n’ha più ni ponghia, pa fa poi buscicchi; e si acciappa trabagliu so’ sedinà di paga. Oggi vi so’ altri facultai più moderni, chi si guadagna lu chi voi. Altru chi quantistica*…
Aisetta…Mudda, mudda chi so’ ripundendi: pronto, sono Baingio Zirolia, Zi-ro-li-a, come il pesce di terza, non so se lo conosce, che quand’è nuotando sembra un pipistrello volando, e che se ti punge ti fazi un pedi di cussì. Ascolti: c’è Maria de Filippis? La sorella di quello che correva in bricichetta, la moglie di Costanzo, quella seria però, non la moglie di quello che porta la Sammartino, chi chissaaa… Ohia! Non c’è? E candu n’accudi? Perché volevo sapere se c’è ancora posto per gli amici, datosi che io canto a chiterra umbè di canzoni: “Carraioru di Ruseddu”, “Ohi me muglieri mi z’è fuggidda”, “Sozara mara”, “La dì chi mi veni a tiru”, e umbè di altre…”
“Baì’, tanca lu terefono e istatinni in casa oggi, chi mi pari ancora cottu d’arimani e no vuraristia chi mi ni caggessia da lu ponti di cantieri; vi mancarìa soru chissu. Anzi, si ti n’istai a lettu e t’azzendi la terevisione, a Sassari tv v’è la muglieri di chissu to cumpari di tazza…Cumenti si ciamaba? L’aggiu in punta di linga… Ah, Costanzo…”.
“Torra! Funtumadda e iscidda. Oggi è la di’ soia. E cosa vi fazi in terevisione?”
“Ehh! Guadagnendi umbè: fazi li carti…”
“Edda puru!”
“…e dazi l’innummari di lu lotto.”
“A la fini di li conti fazi la magliaglia. Li mancaba soru chissu!”.
“Beh, eu m’avvizzinu inde zia Caterina, chi m’ha dittu chi m’impresta ancora un poggu di dinà, a torraviri cu lu dezi pa zentu in più a mesi. A ti l’immagineggi? Una miseria. Edda sì chi aggiudda ca ha bisognu, ma no a tutti, santicca cument’è. Soru a ca prega e a ca si lu miresci. Ha sempri la casa piena di jentoria da candu ha vistu la Madonna chi piegni…”.
“Eh, sì. La Madonna chi piegni! Sarà pignendi pa la cioccura chi li so fendi… E cosa n’hai di fa di chissi dinà?”
“Ubaiuh, e no lu sai? Mi li giogu a grattaevinci, no? Ipiremmu chi oggi aggìa un poggu di canna, cussì a zia Caterina li doggu puru l’arretrati e li fozzu l’offerta pa fassi la Cappella, cumenti l’ha dumandaddu Nostra Signora: anzi, vi l’ha pritesa! La nura di zia Caterina, chi sa fa be’ di contu, z’è punendi tutti li dinà di li pilligrini ‘i la Posta a innommu soiu, acchì edda -zia Caterina- di dinà non ni vo’ sabè mancu in funtumu: dizi chi so’ li cuparthori di li padeddi di lu dimoniu. Chi santa!
Ah… Vurìa ditti Baì’, mi chi ti vuristia fabiddà to’ figliora, chi da candu l’hani fatta “miss La Landrigga” no’ vo’ più fa la commessa. S’ha rimuniddu calche cittu pa rifassi li titti. V’è unu giuntu da cuntinenti, chi è istaddu puru tronista inde Maria, la muglieri di Costanzo…
“Accozzi! Chissà cosa vorarà di’ tronista…Paraura mai intesa in funtummu.”
“Tronista è unu chi s’isciubareggia la pizzinna megliu chi v’è e si la porta in crocera, tuttu pagaddu, fin’a candu no s’istraccani, o unu o l’altra…”
“A ni poni chi vo’ di’ lu chi pens’eu? Trattendisi di la muglieri di cumpari Costanzo poi…Ohià! “Incitamento di prostituta”, e chista è leggi, no figgadindia.”
“Ma cosa sei imburumendi?! Chistu chi diggh’eu era un tronista di “Uomini e donne” inde Maria, la muglieri di Maurizio Costanzo: è giuntu da cuntinenti t’era dizendi, fazi l’infimmeri ma ni sa cantu un duttori e da dui marrocuri di titti -m’ha dittu to’ figliora- ridesci a fanni dui mironi pa duimiria euro, mentri un duttori di prastica mancu ti ni tocca a diddu si no l’arregghi ottumiria euro pa titta. Pa titta! Ma edda, to figliora, lu sai: lu sonniu soiu è di fa la letterina o la velina; insomma: di li dui, lu chi ven’a be’…”

 

*Master.
*SSIS
*“La teoria dei quanti” no v’entra nudda cun “quantistica”, ma giugghendi a mariglia v’è unu chi si vanta d’assè istudiaddu e candu dumandeggia a Bainzu: “Cumenti istai a triunfu? Istai be’? Quantistica!” Vuraristia di’ quantifica, ma a Bainzu Ziruria chissa paraura li piazi umbè acchì li pari d’assé istudiaddu eddu matessi.

4° classificato ex aequo al 50° Premio Ozieri di letteratura sarda – sez. Narrativa

 

COSTANTINO LONGU FRANCESCHINO SATTA POESIAS SARDAS CONTOS POESIE IN LINGUA ITALIANA

Questo spazio è a disposizione gratuitamentedi quanti intendono inviare i propri racconti